ÖRNEKLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Yüzme Havuzları

 

 

 

HAVUZDA EN DÜŞÜK MALİYET ve  DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR:

            Yüzme havuzunun en az maliyetle yapılıp işletilebilmesi için aşağıdaki temel konulara uyulması tavsiye edilir :

            1. Havuz Projelendirilmesi ve Yapımı : Havuz projelendirilirken, yapılırken ve devamında en çok dikkat edilmesi gereken konular;

1. Havuzun iyi dizayn edilmiş ve projelendirilmiş olması gerekir. Projelendirilirken su döngüsü ve hidrolik dizayn göz önünde bulundurulmalıdır. Havuz projesi uzman bir Arıtma Mühendisinin kontrolunda oluşturulmalı, inşaat, elektrik ve mekanik konular ilgili mühendislerce hazırlandıktan veya onaylandıktan sonra uygulanmalıdır. Her türlü hesap uzun vadeli yapılmalıdır.

2. Havuz, içerisinde su döngüsünün olmadığı ölü noktalar kalmayacak şekilde projelendirilmelidir. Ölü noktalar olunca su devirdaimi yetersiz kalacak ve bulanıklık olacak, bunu gidermek için olması gerekenden çok daha fazla kimyasal madde kullanılacaktır.

3. Havuz zemini mutlaka sağlam olmalıdır. Havuz yapıldıktan sonra, zaman içerisinde yük binince deforme olmayan, çökmeyen, kaymayan zemin olmalıdır. Dolgu toprak üzerine mecburiyet yoksa yapılmamalıdır. Zemin dolgu toprak ise çok iyi ve nizami sıkıştırılmış olmalıdır. Havuz yanlarında yapılan dolgu iyi sıkıştırılmalıdır. Aksi takdirde zamanla kenar kaplamalarının (seramik veya travertenlerin) çatladığı, aralarındaki derz genişliklerinin arttığı ve yer yer çöküntüler olduğu görülür. Betonarmeden sonra su izolasyonu yapılmalı, sonra mümkünse birkaç ay içi su dolu olarak bırakılmalıdır. Böylece havuzda oturmalar olacak ve kısmen terazisinden ayrılacaktır. Bu sürenin sonunda boşaltılarak gerekli su izolasyon tamiratları yapılıp kenar küpeşteleri konmalı ve kaplamlar yapılmalıdır.

4. Havuz inşaatı yapılırken mutlaka su izolasyonu iyi yapılmalıdır. Aksi takdirde, havuzdan devamlı su eksilecek, havuzun yer altı suları ile bağlantısı olacak, zamanla betonarme yapı bozulacak, makine dairesine sızan sular nem yapacak, telafisi çok güç ve masraflı işlere yol açacaktır.

5. Makine dairesi içerisinde mutlaka doğal gider  olmalıdır. Makine dairesi ve galerilerin zemini, tüm suyu toplayacak ve doğal gidere aktaracak şekilde eğimli olmalı; doğal gider ani su basmalarını da karşılayacak kapasitede olmalıdır. Doğal gider olmaz ise rogar yapılarak bir dalgıç pompa yardımıyla su dışarı atılır. Hiçbir çözüm uygulanmazsa, makine dairesinde birikecek sular, yükselerek tüm ekipmanlara telafisi çok masraflı zararlar verir.    

6 Kullanılacak malzemeler mümkün olduğunca çürümeyecek, uzun ömürlü malzemeden seçilmelidir. Sözgelimi, pompa sehpaları siyah sac olmamalı, sac olacaksa paslanmaz sac veya en azından galvanizli olmalıdır.  

7. Makine dairesi içerisi aydınlatması düşük enerji kullanan floresan gibi lambalarla aydınlatılmalı ve ışık verimi almak için tavan ve duvarlar açık renkte boyanmalıdır. 

8. Havuz içi aydınlatmalar isteğe bağlı olarak tek tek yakılabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Böylelikle, sözgelimi havuz içerisinde yalnızca herhangi 2 lambanın yanması isteniyorsa diğer 7 lamba kapatılabilir. Tüm motor korumaları olan iyi bir pano yapılmalıdır.

9. Devirdaim pompaları daha az enerji tükettikleri için trifaze olmalıdır. Özellikle de çok pompalı tesislerde enerji kayıpları önemsenecek kadar çoktur. Sözgelimi yüzme havuzlarında yalnızca 1 kWatt/saat enerji kaybı olursa, bir yaz boyunca yaklaşık 1 kW/saat x 10 saat x 100 gün = 1000 kW enerji kaybı yapar.  

10. Filtreden su geçiş hızı ve devirdaim süresi mümkün olduğunca az olmalıdır. Birçok faydası olmasıyla birlikte,  topaklayıcı havuz kimyasalı daha az kullanılır.

11. Makine dairesi içerisi nemsiz, kuru olmalıdır. Nemli ortamda ekipmanlar çürüyecek bu da uzun vadede ciddi masraflar açacaktır. Makine Dairleri soğuk olduğundan tabana “Soğuk Nem” çöker ve tabandaki pompaları çürütür. Bunu önlemek amacıyla tabandan temiz hava girip yukardan çıkacak şekilde iki yönlü havalandırma yapılmalıdır.

12. Mevcut tesiste iyileştirmeler yapılmalıdır. Tesisat, filtre ve pompa kapasiteleri vs. ekipmanlar hesaplanan değerlerden faklı ise telafi edilmeli, değişmesi gereken  malzemeler (kum, lamba… gibi) değiştirilerek bakım yapılmalıdır.

13. Mevcut malzemelerin uzun ömürlü olması için iyileştirmeler yapılmalıdır. Sözgelimi güneş ışığına maruz olan PVC tesisatın üzeri kapatılmalı; demirler boyanmalı, mümkünse galvanizlenmeli, betonda açıkta olan demirlerin üzeri sıvanmalı, nemsiz kuru ortam oluşturulmalıdır.

14. Filtre kumları eski ve kireç tutmuş olmamalıdır.

             2. Personel : Havuzdan sorumlu daimi bir personel olmalıdır. Havuz personelinin eğitimli olması ve havuz kullanma talimatını iyi uygulaması gerekir. Personele bir havuz firması tarafından eğitim verilmeli ve bu eğitim periyodik olarak tekrarlanmalıdır.

            3. Havuz Bakımı : Havuz bakımı ilgili talimatına uygun olarak her mevsim yapılmalıdır. İlgili kimyasallar kullanılmalı, genel temizlik, arıtım ve ters yıkamalar gerektiği kadar  yapılmalıdır. Filtrasyon bir miktar kullanılıp kapatılmamalı, talimatına mutlaka uyulmalıdır. Bakım yapılmayan havuzda, yoğun su kirliliği, suda bakteri üremesi ve yosun oluşumu, havuz etrafının kirliliği, gibi çok çeşitli istenmeyen durumlar oluşmakta ve bunların giderilmesi önlenmesinden daha zor, uğraştırıcı ve pahalı olmaktadır. Yangını söndürmenin önlemeden daha pahalı olduğu gibi; kirliliği de, temizlemenin önlemeden daha pahalı olduğu unutulmamalıdır.  

            4. Havuz Kimyasalları : Havuz kimyasallarının markası ve satın alınan firmanın güvenilirliğinin önemli olması gerekir. Rasgele her kimyasal “ucuz” diye alınmamalıdır. Birçok kimyasal madde, ambalajında yazıldığı gibi olmamakta, daha az ilgili madde içermekte, bu yüzden kimyasal kullanıldığında daha çok harcanmakta, dolayısıyla da daha pahalıya malolmaktadır. Zahiri olarak ambalaj fiyatı ucuz olmakta, fakat gerçekte ise uygularken pahalı olduğu anlaşılmaktadır. Havuz kimyasallarında danışman firmanın önerileri dikkate alınmalı, tanınmış ve güvenilirliği yüksek olan markalar tercih edilmelidir. Ayrıca, her kimyasal madde, kullanma talimatında yazıldığı şekilde ve miktarda, ilgili test kitleri ile havuz suyunda ölçüm yapılarak kullanılmalı, fazla  miktarda kullanılmamalı, her problemle karşılaşıldığında kimyasal madde ilk çözüm olarak düşünülmemelidir.  

            5. Danışmanlık : Bir havuz firması ile yıllık sözleşme yaparak danışmanlık hizmeti almak, havuz sahibi için en iyi, en problemsiz, en masrafsız ve ucuz seçenektir. Danışmanlık ücretinden kaçıldığında çok daha büyük masraflarla karşılaşılmaktadır. Danışman firma seçerken, dürüstlüğüne ve güvenilirliğine, referanslarına ve yüzme havuzu işletimi bir su arıtım işi olduğundan firma bünyesinde uzman bir Su Arıtma Mühendisinin olmasına dikkat edilmelidir. Su arıtma konuları üniversitelerde yalnızca Çevre Mühendisliği Bölümlerinde okutulmakta, diğer meslek dallarından olan mimar ve mühendisler, yalnızca işin içinde olarak arıtmayı öğrenmekteler.

Danışman firmayla başlıca şu işler üzerinde anlaşılabilir:

1. Tüm projenin ve havuzun kontrol edilmesi ve eksiklerin keşif raporunun çıkartılması  ve proje yoksa projenin yeniden yapılarak arşivlenmesi.

2. Havuz personeline eğitimi verilmesi.

3. En uygun havuz kimyasallarının, markalarının ve miktarlarının belirlenmesi.

4. Havuz işletimi için gerekli talimat ve günlük, haftalık, aylık ve yıllık çizelgeler ve grafikler oluşturulması, kimyasal miktarının belirlenmesi vb…

5. Havuz işletme maliyet hesaplarının yapılması.

6. Periyodik olarak havuz kontrolunun yapılarak rapor edilmesi.

 

ASTRAL HAVUZ EKİPMANLARI, ASTRAL HAVUZ POMPALARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havuz Teknik Bilgiler
Havuz Teknik Bilgiler