ÖRNEKLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Volden Nehir Havuz

  

VOLDEN NEHİR HAVUZ

Havuz yüzeyinin her yerde temiz olması için her yüzme havuzunun mutlaka üstten taşmalı olması gerekir, fakat komple üstten taşmalı olması gerekmez. Tesis alanının durumuna bağlı olarak, yer ihtiyacı, geometrik konum,  havuzun büyüklüğü, kullanım amacı gibi birçok faktöre bağlı olarak havuz modeli seçilir. Özellikle villalarda ve kapalı yüzme havuzlarında Volden Nehir Havuz Modeli oldukça idealdir. Her tek taraftan taşmalı yüzme havuzu Volden Nehir Havuz değildir. Volden Nehir Havuzlarda çok iyi mühendislik hesaplarıyla su döngüsü, kanal yeri ve hacmi, denge deposu, üst boşluk, jakuzi formu, merdiven, havuz geometrisi, ışık, renk ve desen projelendirmesi yapılır. Volden Nehir Havuz Modeli, VOLDEN MÜHENDİSLİK tasarımı olup, Türkiye’de ilk ve tek uygulayıcısıdır.

VOLDEN NEHiR HAVUZ MODELİ YÜZME HAVUZUNUN AVANTAJLARI

-Üstten taşmalıdır, yüzeyde hiçbir madde birikmez.

-Her tarafta kanala gerek yoktur.

-Tek tarafta ızgara olduğundan diğer kenarlarda ızgara problemleri yoktur.

 

-Canlı akarsu görünümü elde edilir.

-İçerisinde oturma yerleri ve  jakuzi yapılabilir.

-Havuz  kimyasal ihtiyacı daha azdır.

-Yüzeyde su perdesi oluşturularak havuz uzun süre temiz kalabilir.

 

-Süpürme işleminde su kaybı olmaz ve dipteki çökelenler dağılmaz.

-Sistem son derece basittir ve işletimi kolaydır.

-Arazi oturmalarından minimum etkilenir.

 

-Yer ihtiyacı daha azdır.

-Denge deposuna gerek olmayabilir veya çok küçük denge deposu yeterli olur.

-İnşaat  maliyeti, komple taşmalı havuzlara göre  %10-20 daha azdır.

-Skimmerli havuzlar kolayca Volden Nehir Havuza dönüştürülebilir.

-Özellikle kapalı havuzlarda ve küçük havuzlarda çok ideal modeldir.

-Yapılırken de işletilirken de ekonomiktir ve kolaydır.

 

 

  

 KARŞILAŞTIRMALI AÇIKLAMALAR :
NEHİR HAVUZ MODELİ KOMPLE ÜSTTEN TAŞMALI HAVUZ
1. Bir kenardan taşmalı. Tek taraflı kanal. Yüzeyde hiçbir madde birikmez, hızlıca kanala akar. Komple üstten taşmalı, Komple çepeçevre kanal. Yüzeyde hiçbir madde birikmez, yavaşça kanala akar.
2. Tek taraflı üstten taşmalı olduğundan ve üstte denge hacmi boşluğu olduğundan, arazi oturmalarındaki havuzun terazisinden ayrılması durumundan minimum etkilenir ve görüntü bozulmaz. Tekrar teraziye almak gerektiğinde kolay ve ucuz olur. Arazi oturmalarından en fazla etkilenen modeldir. Havuzun biraz terazisinden ayrılmasıyla en az iki kenardan su taşmaları olmaz ve tamiri, yapımı zor ve pahalıdır. Genelde tüm komple üstten taşmalı havuzlarda rastlanan en büyük problemlerden biridir.
3. Denge deposu olmadığından veya daha küçük olduğundan ve yalnızca bir kenarda kanal olduğundan, diğer havuza göre yaklaşık %10-20 yapım maliyeti düşer. Denge deposu ve komple kanal maliyeti olur. Havuz hacminin yaklaşık %12’si kadar denge deposu gerekmektedir ve havuz çevresi kadar kanal yapımı gerekir.
4. Denge deposu küçük olduğundan ve 3 kenarın kanalı olmadığından, arazi yer ihtiyacı önemli ölçüde  azalır Denge deposu için ve kenardaki kanal için arazi yer ihtiyacı vardır. Kanal, karşılıklı olarak toplam 1 metre genişlik oluşturur.
5. Skimmerli havuzlar kolayca VOLDEN NEHİR HAVUZ MODELİNE dönüştürülebilir. Normalden daha küçük bir Dengeleme havuzu yeterli olur veya küçük havuzlarda hiç gerekmeyebilir.  Skimmerli havuzlarda yüzeyde kirleticiler birikir. Çünkü; skimmerli havuzlarda taşma olmadığından,  yüzeyde durgun su ve ölü noktalar çoktur ve yüzeydeki su akışı oldukça yavaştır Skimmerli havuzları komple üstten taşmalı havuza dönüştürmek, komple dış kanal ve denge deposu gerektirdiğinden, daha zor, uğraştırıcı ve pahalıdır. Havuz yanında ek genişlik şeklinde alan ve hacim gereklidir.  Ayrıca dengeleme havuzu da gereklidir.
6. Temiz bir havuz suyu, dışarıdan (atmosferden) gelen kirleticilerden dolayı kirlenir. Havuzda yüzülmediği zamanlarda, bir pompa ile yalnızca yüzey beslemeleri çalıştırılır. Yüzeyde su akışı hızlı olduğundan, böylelikle dış atmosfer ile havuz içi arasında yatay bir “akarsu perdesi” oluşturulur. Böylece havuz içerisindeki su, tek pompa ile uzun süre temiz kalır. Diğer pompaları çalıştırmak gerekmediğinden pompaların harcadığı elektrik enerjisinden ve havuz kimyasallarından önemli ölçüde tasarruf edilir. Yalnızca tabandan besleme olduğundan, tüm havuz suyu karışmaktadır. Böylece yüzeye düşen her kirletici tüm havuz suyuna karışır.
7. Dengeleme gerekmeyen havuzlarda, yalnızca havuz içerisi kadar su ihtiyacı vardır. Havuz ilk doldurulurken havuz hacmimin yaklaşık  % 6-8’İ kadar su denge havuzuna gerekmektedir.
8. Su miktarı ölçüsünde havuz kimyasalları gerektiğinden, diğer havuzlara göre; kimyasal ihtiyacı daha azdır. Havuzdaki suyla beraber, denge hacmi kadar suyu da devamlı temiz  muhafaza etmek için fazladan kimyasal sarfiyatı olur.
9. Canlı akarsu nehir görüntüsü var. Suyun yüzeyden fokurdayarak akması (isteğe bağlı) insanlara ayrı bir doğal haz verir. Baraj benzeri durgun, hareketsiz ölü su görüntüsü.
10. Kanal karşısı kenardan üstten beslemeli, ve tabandan beslemeli.  Üstten de beslemeli olduğundan, suyun basınç ve debisi istenildiği gibi artırılarak fıskiye benzeri, canlı akarsu nehir görüntüsü oluşturur. Bunlarla beraber, köşe merdiveni yapılıp jakuzi veya masaj havuzu oluşturulabilir.  

Yalnızca tabandan beslemelidir.

Diğer tüm beslemeler suyun yüzeysel hidrolik döngüsünü bozabilir.
11. Süpürme işlemi sırasında su filtrelenerek üstteki beslemelerden havuza girer. Böylelikle hem su kaybı olmaz hem de dipteki çökelen maddeler kalkmadan rahatça süpürülür. Süpürme işlemi sırasında filtrelenen su havuza dipten geldiğinden çökelen maddeleri kaldırır, böylelikle yeterli süpürme olmaz. Bunu önlemek için genellikle süpürme işlemi sırasında su filtrelenmeden dışarı atılır, bu da su kaybına neden olur.
12. Tek tarafta ızgara olduğundan komple ızgara olan havuzlara göre ızgara maliyeti, bakımı, yıkanması, yenilenmesi daha azdır ( 1 kattır). Komple ızgara olduğundan tüm yıkama, toplama vs. uğraşı ve masraflar 4 kattır.
13. Tek taraflı ızgara olduğundan ve bu ızgara tarafı havuzun mümkün olduğunca kullanılmayan tarafında olduğundan, ızgaradan geçmek ve üzerine basmak derdi yoktur. Bu en önemli avantajlarından biridir. Her tarafta ızgara olduğundan üzerinden geçmek veya basarak geçmek zorunluluğu vardır. Izgaralar plastik olduğundan zamanla eskiyip kırılganlığı artmakta ve kazalar olabilmektedir.

Bu kategoride ürün bulunamadı.