ÖRNEKLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Havuz Kimyasalları

HAVUZ KİMYASALLARI :

Havuz kimyasallarının markası ve satın alınan firmanın güvenilirliğinin önemli olması gerekir. Rasgele her kimyasal “ucuz” diye alınmamalıdır. Birçok kimyasal madde, ambalajında yazıldığı gibi olmamakta, daha az ilgili madde içermekte, bu yüzden kimyasal kullanıldığında daha çok harcanmakta, dolayısıyla da daha pahalıya malolmaktadır. Zahiri olarak ambalaj fiyatı ucuz olmakta, fakat gerçekte ise uygularken pahalı olduğu anlaşılmaktadır. Havuz kimyasallarında danışman firmanın önerileri dikkate alınmalı, tanınmış ve güvenilirliği yüksek olan markalar tercih edilmelidir. Ayrıca, her kimyasal madde, kullanma talimatında yazıldığı şekilde ve miktarda, ilgili test kitleri ile havuz suyunda ölçüm yapılarak kullanılmalı, fazla  miktarda kullanılmamalı, her problemle karşılaşıldığında kimyasal madde ilk çözüm olarak düşünülmemelidir. Tüm müşterilerimize,  güvenilirliğine kendimizin inandığı marka ve ürünleri teklif etmekteyiz. Kaliteli, Sağlık Bakanlığınca Onaylı, daha önce denediğimiz, fabrika ismini ve adresini verebileceğimiz ürünler teklif etmekteyiz. 

   HAVUZ KİMYASALLARI      
 NO

-------------SAĞLIK  BAKANLIĞI  ONAYLI---------------      ÜRÜN ADI:

AMB KG. FİYATI EURO

AMBALAJ FİYAT EURO

1 DİKLOR % 56  Yüksek aktif klor içerikli , hızlı çözünür, yüksek miktarda stabilize olmuş klordur. PH değeri nötürdür.      UZARSağlık Bakanlığı İzin No:26.06.2008/20416

50kg

3.25 162.5 
2 TRİKLOR % 90  Trichlor granülü %90 Serbest klor          UZARSağlık Bakanlığı İzin No: 26.06.2008/20414 50kg 3.75

187.5

3 TRİKLOR -Tablet200  Yüksek aktif klor içerikli, uzun süreli dezenfeksiyon tabletleri, kireç ihtiva etmez 50kg 4.00 200.0
4 TRİPLEX -TB200   Yüksek aktif klor içerikli, üçü bir arada klor, çöktürücü ve yosun önleyici içeren uzun süreli dezenfeksiyon tabletleri. 50kg 4.20 210.0
5 AQUALİFE ŞOK KLOR  %65 Kalsiyum hipoklorit granül. Bakteri ve yosuna karşı etkili, çabuk çözünür, siyanurik asit içermez.İçme suyu için uygundur 45kg  5.50  247.5
6 SIVI KLOR  %15Sıvı k lor, otomatik dozlama üniteleri için kullanılır  75kg 0.80 60.0
 7 SHOCK Bağlı klor gidermek için klorsuz şoklama ajanı. Klora alternatif olarak kullanılabilir. Granül yapıdadır 25kg 10 250
8

MYFOOT   Mantar öldürücü dezenfektan

20kg 4.1 82
 9

PERAPOOL PH-MINUS Suyun PH değerini düşürmek için çabuk çözünür toz. Hiç bir şekilde korozif değildir

30kg

1.80

54.0

 10 PERAPOOL PH-MINUS LQ

Suyun PH değerini düşürmek için sıvı

30kg 0.80

24.0

 11 PERAPOOL PH-UP  Suyun PH değerini yükseltmek için çabuk çözünür toz. Hiç bir şekilde korozif değildir 30kg 0.80

24.0

 12

PERAPOOL ALGAECİDE

YOSUN oluşumunu önleyen, suda berraklığı sağlayan, uzun süre etkili, yüksek yoğunlukta sıvıdır
30kg 2.55 76.5
13

PERAPOOL ALGAECİDE PQ  Hızlı ve kuvvetli YOSUN önleyici yüksek konsantrasyon sıvı.Köpük yapmayan

30kg 3.10 93.3
 14 PERAPOOL MAXİFLOC Sıvı topaklayıcı 30kg 1.80 54.0
 15 PERAPOOL SUPERCLEANS Berraklaştırıcı Çöktürücü 30kg 2.70 81.0
 16 PERAPOOL FLAT Berraklaştırıcı Yüzdürücü 30kg 2.85 85.5
 17 ALÜM KATI EKONOMİK Sıvı topaklayıcı, çöktürücü. İçmesuyu arıtma tesislerinde çöktürücü olarak kullanılır. Genellikle havuzun kullanılmadığı dönemde yoğun kirliliğin giderilmesinde en ekonomik topaklayıcıdır. Katı, toz haldedir. 50kg   1.90 95.0
 18 SURFACE  Havuz yüzey temizleyici   30kg 3.50 105
19

FİLTERCLEAN  Toz filtre temizleyici

25kg 4.00 100
20 WINTER Kış ayları boyunca açık havuzların kirlenmesi  yosunlaşmasını durdurur. Bahar temizliğinde kolaylık sağlar. 30kg 4.00 3.50
21 ANTİİYON  Sertlik ve demir stabilizatörü 20kg 4.00 3.50

 

 

 

 

Bu bölüm yapım aşamasındadır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
 

Bu kategoride ürün bulunamadı.