ÖRNEKLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Yangında Havuz Suyu

  

YANGINA HAZIRLIKLI OLALIM    

Günümüz şartlarında  yolların darlığı, araç trafik sıkışıklığı, itfaiye ekibinin uzak mesafede olması ve geç haberdar olabilmeleri gibi ciddi geciktirici nedenlerle, konut önemli ölçüde  yanabilir ve zaiyat büyük olabilir.  Konutlarda olası bir yangın tehlikesini en az düzeye indirmek, itfaiye ekipleri gelinceye kadar yangını önleyebilmek amacıyla havuzlardaki mevcut su kullanilabilir. Yüzme havuzunda bulunan yüksek miktardaki su, olası bir yangında derhal kullanılabilir. İtfaiye araçları yaklaşık 10-15 m3 olduğundan, sözgelimi içerisinde 100 m3 su bulunan bir havuz, yaklaşık 7-10 adet itfaiye aracına eşdeğer su kapasitesine sahiptir. Bu suyu değerlendirmek amacıyla, havuzdan bir pompa emiş hattı alarak yangın pompası ve devamında boru hattı kurulur. Olası bir tehlikede, ilgili personel derhal yangın pompasının vanalarını açarak bez hortumu yangın mahalline götürerek yangına müdahale edebilir.

Yapacağımız işler:

  1. Gerekli projelendirmeyi yapmak,
  2. Yüzme havuzundan pompa emiş boru vana hattı kurmak,
  3. Yangın pompası kurmak, 
  4. Pompa basma hattı ve vanasını kurmak,
  5. Pompa basma hattına gerekli boru ve bez hortum adapte ederek makaralı boru hattı kurmak,
  6. Gerekli elektrik tesisatını kurmak,
  7. Personele gerekli eğitimi vermek ve tatbikat yapmak.

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu kategoride ürün bulunamadı.